Živiny

Pro to, aby naše tělo správně fungovalo a byly zajištěny veškeré potřebné životní funkce, musíme organismu dodávat živiny. Co to živiny vlastně jsou?

Pro úvod je důležité zmínit, že základní živiny, tedy látky, které tělu dodáváme, rozdělujeme na makroživiny a mikroživiny. Laicky řečeno, makroživiny si můžete představit primárně coby jídlo, potravu – nezbytné, coby hlavní zdroj energie. Mikroživiny jsou pak důležité pro veškeré tělesné funkce.

Makroživiny jsou tuky, bílkoviny a sacharidy. Tyto látky jsou pro naše tělo tedy zmiňovaným zdrojem energie a jsou vlastně i jistým „stavebním prvkem“ těla.

Mikroživiny jsou pak vitamíny, minerály a stopové prvky.

Neméně důležitou látkou, kterou našemu tělu musíme dodávat, je voda – ta živiny transportuje po našem těle a zároveň zajišťuje odvod odpadních látek.

Co se pak makroživin týká, velmi důležité jsou zejména bílkoviny, které jsou zásadní pro veškeré tkáně. Bílkoviny mohou být v ohledu zdroje živočišné i rostlinné.
Zásadní je pak i příjem tuků, ovšem těch „správných“, které jsou zdrojem esenciálních mastných kyselin. Tuky pak jsou podstatné také coby zdroj energie.
Sacharidy – ty jsou z hlediska důležitosti pro naše tělo významným zdrojem energie. A to zásadní, při nadměrné konzumaci sacharidů se pak nadbytek ukládá ve formě tuků.

I toto výše uvedené rozdělení živin a jejich rolí v našem organismu je zásadní pro pochopení principu low-carb stravy!

Vaše Michaela Salačová, Miss ČR 2000